• Χρόνος για εξέλιξη

    Η εξέλιξη είναι μια από τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου. Μάλιστα, λένε ότι οτιδήποτε δεν εξελίσσεται, δεν καλλιεργείται, τότε πεθαίνει, είτε είναι μια σχέση, μια ιδέα, η ζωή, χρήματα, η επιχείρηση, η οικογένεια. Αν καλλιεργηθεί ένας σπόρος, τότε εξελίσσεται σε ένα λουλούδι, μια πράξη αγάπης δύο ανθρώπων εξελίσσεται σε ζωή, ένα μωρό σε ενήλικα, μία ιδέα στο να περπατήσει ο άνθρωπος στο φεγγάρι. Η εξέλιξη βγάζει κάποιον από την κατάσταση της επιβίωσης και δίνει προοπτική, ανάπτυξη, ζωή. Αυτή η ανάγκη κάποιου δείχνει το δρόμο για την ολοκλήρωση του. Σκέφτηκες ποτέ αν στοχεύεις στην επιβίωση ή στην εξέλιξή σου; Αν στόχος σου είναι η επιβίωση σου, τι θα καταφέρεις; Αν στόχος σου είναι να εξελιχθείς, τι θα καταφέρεις;

    Σήμερα, έχω χρώμα στη ζωή μου γιατί γνωρίζω ότι έχω πάντα χρόνο στη διάθεσή μου για οτιδήποτε με εξελίσσει.

  • 0 σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου