• Δυσκολίες γονιών - δυναμική παιδιού

    Καθώς ετοιμάζω ένα σεμινάριο για τις σχέσεις παιδιών/γονέων αυτό που γράφω συνέχεια είναι...

    "Η κάθε «δύσκολη» στάση ενός παιδιού και η πρόκληση για έναν γονιό, δηλώνεουν και τη δυναμική του παιδιού."
    Είναι και αυτό ακριβώς για το οποίο είμαι ευγνώμων...

  • 0 σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου