• Η έλλειψη χρόνου είναι στην πραγματικότητα έλλειψη προτεραιοτήτων

    Η έλλειψη χρόνου είναι στην πραγματικότητα έλλειψη προτεραιοτήτων ~ Tim Ferriss

  • 0 σχόλια:

    Δημοσίευση σχολίου